Studentski zbor FBF-a (SZ FBF)

 
Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta je glavno predstavničko tijelo studenata. Čine ga 12 studenata integriranog diplomskog studija farmacije i medicinske biokemije zajedno s 4 studenta postdiplomskog studija. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta, ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta ili Veleučilišta kojem pripada.

Facebook stranica
Instagram profil