Upiši FBF!

 
Koje je sve uvjete potrebno zadovoljiti kako bi se upisao Farmaceutsko-biokemijski fakultet, koji studijski programi postoje i koje su njihove kvote za upis u prvu godinu studija? Koje su mogućnosti zaposlenja nakon završenog studija farmacije, a koje nakon završenog studija medicinske biokemije? Postoji li mogućnost daljnjeg stručnog i znanstvenog usavršavanja na Fakultetu? Sve o studijskim programima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta saznajte ovdje!
 
Zanima te kakav je studentski život na Fakultetu te koje sve studentske udruge postoje i koje su njihove aktivnosti? Više o studentskom životu na Fakultetu saznaj ovdje te u studentskim javljanjima uživo (Uživo s virtualnog štanda)!

Studentski zbor FBF-a (SZ FBF)

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA)

Sportska udruga FBF-a (SU FBF)

Mješoviti pjevački zbor FBF-a „Capella Panacea“

 
lenta