Upoznaj FBF!

 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu djeluje na četiri glavne lokacije: Ulica Ante Kovačića 1, Domagojeva 2, Marulićev trg 20 i Schrottova 39. Upoznajte neke od nastavnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti fakultetskih Zavoda i Centara koji se nalaze na navedenim lokacijama!

Centar za primijenjenu farmaciju

Zavod za medicinsku biokemiju i Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

Zavod za biofiziku

Zavod za farmaceutsku kemiju

Zavod za farmaceutsku botaniku

Zavod za farmakognoziju

Zavod za mikrobiologiju

Zavod za farmakologiju

Zavod za farmaceutsku tehnologiju

Zavod za analitiku i kontrolu lijekova